Úvodní stránka » 4. ročník ZŠ

4. ROČNÍK ZŠ

 

Český jazyk 4 

Český jazyk pro 4. ročník základní školy, 1. a 2. díl

Studio 1+1 2000

autor: Potůčková

(s četnými hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Pracovní sešit z českého jazyka pro 4. ročník základní školy, 1. a 2. díl

Studio 1+1 2000

autor: Potůčková

(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

Český jazyk  4

SPN 2009

autoři: Hošínová, Buriánková, Vaňková, Šmejkalová

 (s četnými hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)

  

Český jazyk  4

SPN 2004

autoři: V. Styblík a kol.

 (v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Český jazyk  4

Nová škola 2014

autoři: Mühlhauserová, Janáčková, Příborská

 (s četnými hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)  

Pravopis podstatných jmen rodu mužského

Nová škola

(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního

Nová škola

(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Shoda přísudku s podnětem

Nová škola 2010

autor: Polnická

(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

Český jazyk  4 Učíme se hrou s Magikem

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ Nová škola Duha 2014

autoři: Andrýsková, Janáčková

(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

 

Vyjmenovaná slova-cvičení

Nová škola

(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

Vyjmenovaná slova hravě 

autoři:Sedláčková

Škola hrou

(sešitek v soutisku Braillova písma a černotisku, k němu soubor hmatových obrázků na jednotlivá vyjmenovaná slova)

Čítanka 4

Čítanka 4

 Prodos (modrá řada) 2004

 autoři: Mikulenková, Malý

 (s četnými hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Čítanka pro 4. ročník základní školy

Nová škola 2012

autoři: Horáková, Janáčková

(s četnými hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)

  

Čítanka pro 4. ročník základní školy

 Nová škola 2014

autoři: Janáčková

(s četnými hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)

Matematika 4

 

Matematika pro 4. ročník ZŠ, 1.-3 díl 

 Alter 2012

 autoři: Blažková, Matoušoková, Vaňurová 

(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

 

Pracovní sešit k učebnici Matematika 4, II. díl

 Alter 2012

 autoři: Hejný, Jirotková, Bomerová 

(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

Matematika pro 4. ročník ZŠ, učebnice

 Fraus 2010

 autoři: Hejný, Jirotková, Bomerová 

(s hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)

Matematická skříňka 4-5

ORBIS TACTUS 2015

autoři: Novotná, Formánková

(soubor pomůcek a modelů k výuce matematiky ve 4.-5. ročníku ZŠ)

 

Matematická encyklopedie 4-5

ORBIS TACTUS 2015

autoři: Novotná, Formánková

(přehled způsobu přepisu matematiky do Braillova písma a obrázková encyklopedie)

Vlastivěda 4 

Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ – Poznáváme naši vlast, učebnice

Nová škola 2010

autoři: Štiková, Tabarková

(v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ – Poznáváme naši vlast, pracovní sešit

Nová škola 2010

autoři: Štiková, Tabarková

(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ – Hlavní události nejstarších českých dějin, učebnice

Nová škola 2010

autoři: Štiková, Tabarková

(v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ – Hlavní události nejstarších českých dějin, pracovní sešit

Nová škola 2010

autoři: Štiková, Tabarková

(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Člověk a jeho svět – Naše vlast, učebnice

Alter 2014

autoři: Chalupa a kol.

(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Člověk a jeho svět – Obrazy ze starších českých dějin, učebnice

Alter 2014

autoři: Harna a kol.

(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Malý atlas nejstarších českých dějin

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Hartlová

(atlas základních hmatových map nejstarších českých dějin)

 

 Dějepisná hmatová sbírka k nejstarším českým dějinám

 ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová příloha s předměty a modely k českým dějinám pravěku a středověku) 

Dějepisná hmatová encyklopedie k nejstarším českým dějinám

 ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová encyklopedie s obrázky k českým dějinám pravěku a středověku) 

Vlastivědná encyklopedie České republiky

ORBIS TACTUS 2014

autoři: Novotná, Formánková

(coubor hmatových obrázků k zeměpisu ČR)

Přírodověda 4 

 

Člověk a jeho svět (přírodověda pro 4. ročník) – učebnice
Nová škola 2010
autor: Štiková
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Člověk a jeho svět (přírodověda pro 4. ročník) – pracovní sešit

Nová škola 2010
autor: Štiková
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Rozmanitost přírody, 1. a 2. díl

Alter 2016
autoři: Novotný a kol.
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Hravá přírodověda, Člověk a jeho svět, učebnice pro 4. ročník ZŠ

Taktik 2017, ISBN 978-80-7563-043-8
autoři: Rybová, Klech, Sakařová, Binková
(učebnice v Baraillově písmu v soutisku s černotiskem)

Hravá přírodověda, Člověk a jeho svět, pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ

Taktik 2017, ISBN 978-80-7563-079-7
autoři: Rybová, Klech, Sakařová, Binková, Buriánková, Hlavínková, Malovcová, Sochorová, Šlahůnková, Tláskalová
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

 Angličtina 4

Hello, kids! - Angličtina pro 4. ročník základní školy

 SPN 2007

 autor: Zahálková

 (s četnými hmatovými obrázky, v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Hello, kids! - Angličtina pro 4. ročník základní školy, pracovní sešit

 SPN 2007

 autor: Zahálková

(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

Chit Chat 2 - Class Book

 Oxford University Press 2009

 autor: Shipton

 (s četnými hmatovými obrázky, v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Chit Chat 2 - Pracovní sešit

 Oxford University Press 2009

 autoři: Shipton, Hurtová, Pazderová

(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)