Úvodní stránka » 4. ročník ZŠ

4. ROČNÍK ZŠ

 

Český jazyk 4 

Český jazyk pro 4. ročník základní školy, 1. a 2. díl

Studio 1+1 2000
autor: Potůčková
(s četnými hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)

Pracovní sešit z českého jazyka pro 4. ročník základní školy, 1. a 2. díl

Studio 1+1 2000
autor: Potůčková
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

Český jazyk  4

SPN 2009
autoři: Hošínová, Buriánková, Vaňková, Šmejkalová
(s četnými hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)

Český jazyk  4

SPN 2004
autoři: V. Styblík a kol.
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Český jazyk  4, učebnice

Nová škola 2014
autoři: Mühlhauserová, Janáčková, Příborská
 (s četnými hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)  

Český jazyk  4, učebnice

Nová škola 2016, ISBN 978-80-7289-763-6
autoři: Doležalová
 (s hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)  

Český jazyk  4, pracovní sešit 1

Nová škola 2016, ISBN 978-80-7289-802-2
autoři: Bičanová
(pracovní listy s hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)  

Český jazyk  4, pracovní sešit 2

Nová škola 2016, ISBN 978-80-7289-717-9
autoři: Bičanová
(pracovní listy s hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)   

Pravopis podstatných jmen rodu mužského

Nová škola
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

Pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního

Nová škola
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

Shoda přísudku s podnětem

Nová škola 2010
autor: Polnická
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

Český jazyk  4 Učíme se hrou s Magikem

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ Nová škola Duha 2014
autoři: Andrýsková, Janáčková
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

 

Vyjmenovaná slova - cvičení

Nová škola
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

Vyjmenovaná slova hravě 

autoři:Sedláčková
Škola hrou
(sešitek v soutisku Braillova písma a černotisku, k němu soubor hmatových obrázků na jednotlivá vyjmenovaná slova)

Čítanka 4

Čítanka 4

Prodos (modrá řada) 2004 
autoři: Mikulenková, Malý
(s četnými hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Čítanka pro 4. ročník základní školy

Nová škola 2012
autoři: Horáková, Janáčková
(s četnými hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)

Čítanka pro 4. ročník základní školy

Nová škola 2014
autoři: Janáčková
(s četnými hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)

Matematika 4

Matematika pro 4. ročník ZŠ, 1.-3 díl 

Alter 2012
autoři: Blažková, Matoušoková, Vaňurová 
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

Pracovní sešit k učebnici Matematika 4, II. díl

Alter 2012
autoři: Hejný, Jirotková, Bomerová 
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

Matematia pro 4. ročník ZŠ, učebnice

Fraus 2010
autoři: Hejný, Jirotková, Bomerová
(s hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)

Matematická skříňka 4-5

ORBIS TACTUS 2015
autoři: Novotná, Formánková
(soubor pomůcek a modelů k výuce matematiky ve 4.-5. ročníku ZŠ)

 

Matematická encyklopedie 4-5

ORBIS TACTUS 2015
autoři: Novotná, Formánková
(přehled způsobu přepisu matematiky do Braillova písma a geometrická encyklopedie s hmatovými obrázky)

Vlastivěda 4 

Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ – Poznáváme naši vlast, učebnice

Nová škola 2010
autoři: Štiková, Tabarková
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ – Poznáváme naši vlast, pracovní sešit

Nová škola 2010
autoři: Štiková, Tabarková
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ – Hlavní události nejstarších českých dějin, učebnice

Nová škola 2010
autoři: Štiková, Tabarková
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ – Hlavní události nejstarších českých dějin, pracovní sešit

Nová škola 2010
autoři: Štiková, Tabarková
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Člověk a jeho svět – Naše vlast, učebnice

Alter 2014
autoři: Chalupa a kol.
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Člověk a jeho svět – Obrazy ze starších českých dějin, učebnice

Alter 2014
autoři: Harna a kol.
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Hravá vlastivěda pro 4. ročník ZŠ – nejstarší české dějiny, pracovní sešit

Taktik 2016, ISBN 978-80-7563-011-7
autoři: Binková, Klech, Sakařová, Šlahůnková, Švihlová
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Hravá vlastivěda pro 4. ročník ZŠ – naše vlast, pracovní sešit

Taktik 2016, ISBN 978-80-87881-29-3
autoři: Buriánková, Kamrla, Klech, Komůrková, Sakařová, Švihlová
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Dějepisná hmatová sbírka k nejstarším českým dějinám

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(hmatová příloha s předměty a modely k českým dějinám pravěku a středověku) 

Dějepisná hmatová encyklopedie k nejstarším českým dějinám

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(encyklopedie s hmatovými obrázky k českým dějinám pravěku a středověku) 

Vlastivědná encyklopedie České republiky

ORBIS TACTUS 2014
autoři: Novotná, Formánková
(coubor hmatových map a obrázků k výuce zeměpisu ČR)

Přírodověda 4 

 

Člověk a jeho svět (přírodověda pro 4. ročník) – učebnice

Nová škola 2010
autor: Štiková
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Člověk a jeho svět (přírodověda pro 4. ročník) – pracovní sešit

Nová škola 2010
autor: Štiková
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Rozmanitost přírody, 1. a 2. díl

Alter 2016
autoři: Novotný a kol.
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Hravá přírodověda, Člověk a jeho svět, učebnice pro 4. ročník ZŠ

Taktik 2017, ISBN 978-80-7563-043-8
autoři: Rybová, Klech, Sakařová, Binková
(učebnice v Baraillově písmu v soutisku s černotiskem)

Hravá přírodověda, Člověk a jeho svět, pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ

Taktik 2017, ISBN 978-80-7563-079-7
autoři: Rybová, Klech, Sakařová, Binková, Buriánková, Hlavínková, Malovcová, Sochorová, Šlahůnková, Tláskalová
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

Angličtina 4

Hello, kids! - Angličtina pro 4. ročník základní školy

SPN 2007
autor: Zahálková
(s četnými hmatovými obrázky, v soutisku Braillova písma a černotisku)

Hello, kids! - Angličtina pro 4. ročník základní školy, pracovní sešit

SPN 2007
autor: Zahálková
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

Učebnice angličtiny, které nejsou přímo určený pro 4. ročník, se nacházejí v sekci "Angličtina".