Úvodní stránka » 6. ročník ZŠ

6. ROČNÍK ZŠ 

Český jazyk 6

 Český jazyk 6 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2003

autoři: Krausová, Teršová

(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

 

Český jazyk 6 - pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2003

autoři: Krausová, Teršová

(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

Český jazyk 6 - pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2003

autoři: Krausová, Teršová

(CD - cvičení pro práci na počítači)

Český jazyk 6 - pracovní sešit pro základní školy

SPN 2006

autoři: Hošnová, Bozděchová

(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

 

Čítanka 6

Čítanka 6 pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2003

autoři: Lederbuchová, Beránková

(v Braillově písmu)

Matematika 6

Matematika pro 6. ročník základní školy

SPN 1999

autoři: Trejbal, Jirotková, Sýkora

(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

Matematika pro 6. ročník ZŠ (teorie)

Fortuna 1998

autoři: Coufalová, Pěchoučková, Lávička, Potůček

(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

Matematika pro 6. ročník ZŠ (cvičení)

Fortuna 1998

autoři: Coufalová, Pěchoučková, Lávička, Potůček

(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

Aritmetika pro 6. ročník

Nová škola 1997

autoři: Rosecká, Čuhajová, Růžička

(v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Matematická skříňka II

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(soubor pomůcek a modelů k výuce matematiky na II. a III. stupni ZŠ a SŠ)

 

Angličtina 6

Angličtina – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Way to win 6

Fraus 2005

autoři: Betáková, Dvořáková

(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

 

Angličtina – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia Way to win 6

s přílohou Přehled učiva

Fraus 2005

autoři: Betáková, Dvořáková

 (listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

 

Project 1

Student’s book

Oxford 2010

autor: Tom Hutchinson

 (v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

  

Project 1

Workbook

Oxford 2010

autor: Tom Hutchinson

 (listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

 

 

Němčina 6

Deutsch mit Max 1 učebnice 

Fraus 2006

autoři: Fišarová, Zbranková

(v Braillově písmu s černotiskovým podtiskem a hmatovými obrázky)

  

Deutsch mit Max 1 pracovní sešit 

Fraus 2006

autoři: Fišarová, Zbranková

 (listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

 

 

Přírodopis 6

Ekologický přírodopis pro 6. ročník základní školy

Fortuna 2005

autoři: Kvasničková, Jeník, Pecina, Froněk, Cais

(v Braillově písmu)

 

Přírodovědná hmatová sbírka - houby

ORBIS TACTUS 2016

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii hub)

Přírodovědná encyklopedie - houby

ORBIS TACTUS 2016

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrazová encyklopedie k biologii hub)

Botanická sbírka

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii rostlin)

 

Botanická encyklopedie 1-3

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová encyklopedie s obrázky k biologii rostlin: stavba, život a systém rostlin)

 

Dějepis 6

Dějepis pro 6. ročník (učebnice)

Fraus 2007

kolektiv autorů

(v soutisku Braillova písma a černotisku)

  

Dějepis pro 6. ročník (pracovní sešit)

Fraus 2007

kolektiv autorů

 (v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Dějepis pro 6. ročník (pracovní sešit)

Fraus 2007

kolektiv autorů

 (v digitální podobě pro počítač)

  

Malý atlas dějin pravěku a starověku

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Hartlová

(atlas základních map pravěkých a starověkých dějin)

 

Dějepisná hmatová sbírka k dějinám pravěku a starověku

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k dějinám pravěku a starověku)

 

Dějepisná encyklopedie dějin pravěku a starověku

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrázková encyklopedie k dějinám pravěku a starověku)


 Fyzika 6

 Fyzika 1 pro základní školu

SPN 2007

autoři: Tesař, Jáchim

(v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Základní fyzikální hmatová sbírka

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(soubor předmětů a modelů k výuce fyziky)

Základní fyzikální hmatová encyklopedie

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(hmatová encyklopedie s obrázky k výuce fyziky)