Úvodní stránka » 6. ročník ZŠ

6. ROČNÍK ZŠ 

Český jazyk 6

Český jazyk 6 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2003
autoři: Krausová, Teršová
(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

 

Český jazyk 6 - pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2003
autoři: Krausová, Teršová
(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

Český jazyk 6 - pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2003
autoři: Krausová, Teršová
(CD - cvičení pro práci na počítači)

Český jazyk 6 - pracovní sešit pro základní školy

SPN 2006, ISBN 80-7235-332-2 
autoři: Hošnová, Bozděchová
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

Procvičujeme češtinu v 6. ročníku, pracovní sešit

Nová škola 2017, ISBN 978-80-87591-84-0
autor: Prátová
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

Čítanka a literatura 6

Čítanka 6 pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2003
autoři: Lederbuchová, Beránková
(v Braillově písmu)

Hravá literatura 6, pracovní sešit

Taktik 2016, ISBN 978-80-7563-009-4
autor: Fridl
(texty v Braillově písmu + listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

Čítanka 6, pracovní sešit

Nová škola 2023, ISBN 978-80-87591-99-4
autoři: Fejfušová, Janáčková
(texty v Braillově písmu v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

Matematika 6

Matematika pro 6. ročník základní školy

SPN 1999
autoři: Trejbal, Jirotková, Sýkora
(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

Matematika pro 6. ročník ZŠ (teorie)

Fortuna 1998
autoři: Coufalová, Pěchoučková, Lávička, Potůček
(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

Matematika pro 6. ročník ZŠ (cvičení)

Fortuna 1998
autoři: Coufalová, Pěchoučková, Lávička, Potůček
(
listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

Aritmetika pro 6. ročník

Nová škola 1997
autoři: Rosecká, Čuhajová, Růžička
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Matematika pro 6. ročník ZŠ, 1.-3. díl (teorie)

Prometheus 2010; ISBN 978-80-7196-410-0; 978-80-7196-414-8; 978-80-7196-416-2
autoři: Odvárko, Kadleček
(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

Matematika pro 6. ročník ZŠ, 1.-3. díl (cvičení)

Prometheus 2010; ISBN 978-80-7196-410-0; 978-80-7196-414-8; 978-80-7196-416-2
autoři: Odvárko, Kadleček
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

 

Přírodopis 6

Ekologický přírodopis pro 6. ročník základní školy

Fortuna 2005
autoři: Kvasničková, Jeník, Pecina, Froněk, Cais
(v Braillově písmu)

Ekologický přírodopis pro 6. ročník základní školy

Fortuna 2015, ISBN 978-80-7373-056-7
autoři: Kvasničková, Jeník, Pecina, Froněk, Cais
(v Braillově písmu v soutisku s černotiskem)

Přírodopis 6, učebnice pro  základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2014, ISBN 978-80-7489-009-3
autoři: Pelikánová, Čabradová, Hasch, Sejpka
(v Braillově písmu)

  

Dějepis 6

Dějepis pro 6. ročník (učebnice)

Fraus 2007
kolektiv autorů
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Dějepis pro 6. ročník (pracovní sešit)

Fraus 2007
kolektiv autorů
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Dějepis pro 6. ročník (pracovní sešit)

Fraus 2007
kolektiv autorů
(v digitální podobě pro počítač)

  

Hravý dějepis - pravěk a starověk, učebnicce pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Taktik 2016, ISBN 978-80-87881-75-0
autoři: Mácha, Horká, Králová
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Fyzika 6

Fyzika 1 pro základní školu

SPN 2007
autoři: Tesař, Jáchim
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Fyzika pro 6. ročník ZŠ

Prometheus 2002, ISBN 978-80-7196-246-5
autoři: Kolářová, Bohuněk
(v Braillově písmu)

Zeměpis 6

Zeměpis 6 pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2013, ISBN 978-80-7238-881-3
autoři: Červený, Kopp, Mentlík, Rousová
(v soutisku Braillova písma a černotisku)