Úvodní stránka » 7. ročník ZŠ

7. ROČNÍK ZŠ 

Český jazyk 7

 

Český jazyk 7  - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2004

autoři: Krausová, Teršová

(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

 

Český jazyk 7 - pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2003

autoři: Krausová, Teršová

(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

 

Český jazyk pro 7. ročník základní školy

SPN 2004

autoři: Styblík a kol.

(CD cvičení pro použití v počítači)

 

Český jazyk 7 - pracovní sešit pro základní školy

SPN 2008

autoři: Hošnová, Bozděchová

 (listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

 Čítanka 7

Čítanka 7 pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2003

autoři: Lederbuchová, Beránková

(v Braillově písmu) 

Matematika 7

Matematika 7

Prometheus 1998

autoři: Šarounová, Růžičková, Vaterová

(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

 

Matematika 7

Prometheus 1998

autoři: Šarounová, Růžičková, Vaterová

(CD - cvičení z učebnice pro použití v počítači)

 

Matematika 7

Fortuna 2007

autoři: Coufalová, Pěchoučková, Hejl, Lávička

 (listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

Matematická skříňka II

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(soubor pomůcek a modelů k výuce matematiky na II. a III. stupni ZŠ a SŠ)

Matematická encyklopedie II

ORBIS TACTUS 2017

autoři: Novotná, Formánková

(encyklopedie vzorců, přepisu do Braillova písma a obrázků geometrie k výuce matematiky na II. a III. stupni ZŠ a SŠ)

 

Přírodopis 7

Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy

Fortuna 2005

autoři: Kvasničková, Jeník, Pecina, Froněk, Cais

(v Braillově písmu)

 

Zoologická sbírka I (bezobratlí)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii bezobratlých)

 

Zoologická encyklopedie I (bezobratlí)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrazová encyklopedie k biologii bezobratlých)

Zoologická sbírka II (obratlovci kromě savců)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii obratlovců, kromě savců)

 

Zoologická encyklopedie II (obratlovci kromě savců)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrazová encyklopedie k biologii obratlovců, kromě savců)

Zoologická sbírka III (savci)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii savců)

 

Zoologická encyklopedie III (savci)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrazová encyklopedie k biologii savců) 

Fyzika 7

Fyzika pro 7. ročník základní školy

Prometheus 1998

autoři: Bohuněk, Kolářová

 (v soutisku Braillova písma a černotisku)

Fyzika pro 7. ročník základní školy

Prometheus 1998

autoři: Bohuněk, Kolářová

(CD - cvičení z učebnice pro použití v počítači)

 

Fyzika 2 pro základní školy

SPN 2008

autoři: Tesař, Jáchim

 (v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Fyzika 3 pro základní školy

SPN 2008

autoři: Tesař, Jáchim

 (v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Fyzikální hmatové sbírky

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(soubory předmětů a modelů k výuce fyziky)

Fyzikální hmatové encyklopedie

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika, astronomie)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(hmatové encyklopedie s obrázky k výuce fyziky)

 

Dějepis 7

 

Dějepis – 7. ročník základní školy a 2. ročník osmiletého gymnázia

Středověk a raný novověk

SPN 2004

autoři: Čechura, Dudák, Ryantová, Neškudla

(v Braillově písmu)

 

Dějepis 7, Středověk, počátky novověku

Novoá škola 2013

autoři: Vykoupil, Antonín, Fejfušová

(v Braillově písmu)

 

Malý atlas středověkých dějin

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Hartlová

(atlas základních map středověkých dějin)

 

Dějepisná hmatová sbírka k dějinám středověku

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k dějinám středověku)

 

Dějepisná enćyklopedie k dějinám středověku

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrázková encyklopedie k dějinám středověku)

Angličtina 7

 

Angličtina – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Way to win 7

Fraus 2005

autoři: Betáková, Dvořáková

(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

 

Angličtina – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia Way to win 7

s přílohou Přehled učiva

Fraus 2005

autoři: Betáková, Dvořáková

(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)