Úvodní stránka » 7. ročník ZŠ

7. ROČNÍK ZŠ 

Český jazyk 7

 

Český jazyk 7  - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2004
autoři: Krausová, Teršová
(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

Český jazyk 7 - pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2003
autoři: Krausová, Teršová
(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

 

Český jazyk pro 7. ročník základní školy

SPN 2004
autoři: Styblík a kol.
(CD cvičení pro použití v počítači)

Český jazyk 7 - pracovní sešit pro základní školy

SPN 2008
autoři: Hošnová, Bozděchová
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

Čítanka 7

Čítanka 7 pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2003
autoři: Lederbuchová, Beránková
(v Braillově písmu) 

Matematika 7

Matematika 7

Prometheus 1998
autoři: Šarounová, Růžičková, Vaterová
(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

Matematika 7

Prometheus 1998
autoři: Šarounová, Růžičková, Vaterová
(CD - cvičení z učebnice pro použití v počítači)

Matematika 7

Fortuna 2007
autoři: Coufalová, Pěchoučková, Hejl, Lávička
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

Matematická skříňka II

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(soubor pomůcek a modelů k výuce matematiky na II. a III. stupni ZŠ a SŠ)

Matematická encyklopedie II

ORBIS TACTUS 2017
autoři: Novotná, Formánková
(encyklopedie vzorců, přepisu do Braillova písma a obrázků geometrie k výuce matematiky na II. a III. stupni ZŠ a SŠ)

 

Přírodopis 7

Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy

Fortuna 2005
autoři: Kvasničková, Jeník, Pecina, Froněk, Cais
(v Braillově písmu)

Přírodopis 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2015, ISBN 978-80-7489-038-3
autoři: Pelikánová, Čabradová, Hasch, Sejpka
(v Braillově písmu v soutisku s černotiskem)

Zoologická sbírka I (bezobratlí)

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(předměty a modely k biologii bezobratlých)

Zoologická encyklopedie I (bezobratlí)

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(hmatová obrazová encyklopedie k biologii bezobratlých)

Zoologická sbírka II (obratlovci kromě savců)

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(předměty a modely k biologii obratlovců, kromě savců)

 

Fyzika 7

Fyzika pro 7. ročník základní školy

Prometheus 1998
autoři: Bohuněk, Kolářová
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Fyzika pro 7. ročník základní školy

Prometheus 1998
autoři: Bohuněk, Kolářová
(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

Fyzika 2 pro základní školy

SPN 2008
autoři: Tesař, Jáchim
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Fyzika 3 pro základní školy

SPN 2008
autoři: Tesař, Jáchim
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Fyzikální hmatové sbírky

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika)
ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková, Formánek
(soubory předmětů a modelů k výuce fyziky)

Fyzikální hmatové encyklopedie

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika, astronomie)
ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková, Formánek
(hmatové encyklopedie s obrázky k výuce fyziky)

 

Dějepis 7

 

Dějepis – 7. ročník základní školy a 2. ročník osmiletého gymnázia

Středověk a raný novověk
SPN 2004
autoři: Čechura, Dudák, Ryantová, Neškudla
(v Braillově písmu)

Dějepis 7, Středověk, počátky novověku

Nová škola 2013
autoři: Vykoupil, Antonín, Fejfušová
(v Braillově písmu)

Malý atlas středověkých dějin

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Hartlová
(atlas základních map středověkých dějin)

Dějepisná hmatová sbírka k dějinám středověku

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(předměty a modely k dějinám středověku)

 

Dějepisná enćyklopedie k dějinám středověku

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(hmatová obrázková encyklopedie k dějinám středověku)

Angličtina 7

 

Angličtina – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Way to win 7

Fraus 2005
autoři: Betáková, Dvořáková
(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

Angličtina – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia Way to win 7

s přílohou Přehled učiva
Fraus 2005
autoři: Betáková, Dvořáková
(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

Zeměpis 7

Hravý zeměpis 7, pracovní sešit 

Taktik 2017, ISBN 978-80-7563-071-1
autoři: Šimon,  Váchová, Müellerová, Tauš, Martincová,  Géringová
(pracovní listy v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)