Úvodní stránka » 8. ročník ZŠ

8. ROČNÍK ZŠ 

Český jazyk 8 

Český jazyk 8  - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2005

autoři: Krausová, Pašková

(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

 

Český jazyk 8 - pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2005

autoři: Krausová, Pašková

(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

 

Český jazyk 8  - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2005

autoři: Krausová, Pašková

(pro práci na počítači)

 

Český jazyk 8 - pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2005

autoři: Krausová, Pašková

(pro práci na počítači)

 

Český jazyk pro 8. ročník základní školy

SPN 2004

autoři: Styblík a kol.

(pouze cvičení pro použití v počítači)

 

Český jazyk 8  - učebnice pro základní školy

SPN 2009

autoři: Hošnová, Bozděchová, Mareš, Svobodová

(v Braillově písmu v soutisku s černotiskem a hmatovými obrázky)

Český jazyk 8  pro základní školy, pracovní sešit

SPN 2009

autoři: Hošinová, Bozděchová

 (listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

 

 

Čítanka 8

Čítanka 8 pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2005

autoři: Lederbuchová, Stehlíková

(v Braillově písmu

 

Matematika 8

Matematika 8, 1. – 2. díl

Prometheus 1998

autoři: Šarounová, Bušek, Růžičková, Vaterová

 (v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Matematika 8, 1. – 2. díl

Prometheus 1998

autoři: Šarounová, Bušek, Růžičková, Vaterová

(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

 

Matematická skříňka II

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(soubor pomůcek a modelů k výuce matematiky na II.  stupni ZŠ a na SŠ)

Matematická encyklopedie II

ORBIS TACTUS 2017

autoři: Novotná, Formánková

(encyklopedie vzorců, přepisu do Braillova písma a obrázků geometrie k výuce matematiky na II. a III. stupni ZŠ a SŠ)

Angličtina 8 

Angličtina – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Way to win 8

Fraus 2007

autoři: Betáková, Dvořáková

(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

 

Angličtina – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia Way to win 8

s přílohou Přehled učiva

Fraus 2007

autoři: Betáková, Dvořáková

(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

 

Dějepis 8 

Dějepis – 8. ročník základní školy a 3. ročník osmiletého gymnázia

Novověk

SPN 2005

autoři: Hlavačka

(v Braillově písmu)

  

Malý atlas novověkých dějin

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Hartlová

(atlas základních map novověkých dějin)

 

Dějepisná hmatová sbírka k dějinám novověku

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k dějinám novověku)

 

Dějepisná encyklopedie k dějinám novověku

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrázková encyklopedie k dějinám novověku)

   

 

Fyzika a chemie 8

Fyzika pro 8. ročník základní školy

Prometheus 1999

autoři: Kolářová, Bohuněk

 (v soutisku Braillova písma a černotisku)

  

Fyzika pro 8. ročník základní školy

Prometheus 1999

autoři: Kolářová, Bohuněk

(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

 

Fyzika 3 pro základní školy

SPN 2008

autoři: Tesař, Jáchim

 (v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Fyzika 4 pro základní školy

SPN 2009

autoři: Tesař, Jáchim

 (v soutisku Braillova písma a černotisku)

Fyzikální hmatové sbírky

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(soubory předmětů a modelů k výuce fyziky)

Fyzikální hmatové encyklopedie

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika, astronomie)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(hmatové encyklopedie s obrázky k výuce fyziky)

Chemie 8

Stavebnice k výuce chemie - modely

(rozebratelné modely chemických sloučenin aj.)

Encyklopedie - anorganická chemie

ORBIS TACTUS

autor: Novotná

(malá encyklopedie přepisu chemie do Braillova písma; a základní tabulky anorganické chemie - v soutisku Braillova písma a černotisku)

Periodická soustava prvků

ORBIS TACTUS

autor: Novotná

 (v soutisku Braillova písma a černotisku)

Přírodopis 8 

 

Ekologický přírodopis pro 8. ročník základní školy

Fortuna 1999

autoři: Kvasničková, Faierajzlová, Froněk, Pecina)

(v Braillově písmu)

 

Přírodopis 8, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2006

autoři: Vaněčková, Skýbová, Markvartová, Hejda

(v Braillově písmu)

 

Přírodopis 8, pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2006

autoři: Vaněčková, Skýbová, Markvartová, Hejda

(v Braillově písmu)

 

Přírodopis III pro 8. ročník ZŠ (část)

Scientia 2001

autoři: Dobroruka, Vacková, Králová, Bartoš

(v Braillově písmu)

 

Model lidského těla

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(zapůjčení modelu lidského těla s vnitřními orgány, modelu mozku, oka a ucha)

 

Encyklopedie lidského těla 1-3

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(třídílná hmatová obrazová encyklopedie k biologii člověka)


Chemie 8