Úvodní stránka » 9. ročník ZŠ

9. ROČNÍK ZŠ 

Český jazyk 9

Český jazyk pro 9. ročník základní školy

SPN 2004
autoři: Styblík a kol.
(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

Český jazyk 9 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2006, ISBN 80-7238-537-2
autoři: Krausová, Pašková, Vaňková
(v Braillově písmu s černotiskovým podtiskem a hmatovými obrázky)

Český jazyk 9 - pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2005, ISBN 80-7238-537-2
autoři: Krausová, Pašková
(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

Český jazyk 9 - pracovní sešit pro základní školy

SPN 2009
autoři: Hošnová, Bozděchová
(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

Čítanka 9

Čítanka 9 pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2006, ISBN 80-7238-539-9
autoři: Lederbuchová, Stehlíková
(v Braillově písmu )

Čítanka 9 

Prodos 2001
autoři: Dorovská, Řeřichová
(v Braillově písmu )

 

Matematika 9

Matematika 9, 1. – 2. díl

Prometheus 1999
autoři: Šarounová, Bušek, Růžičková, Vaterová
(cvičení v soutisku Braillova písma a černotisku)

Matematika 9, 1. – 2. díl

Prometheus 1999
autoři: Šarounová, Bušek, Růžičková, Vaterová
(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

Matematika 9

Fortuna 2013
autoři: Coufalová, Pěchoučková, Hejl, Lávička
(učebnice v Braillově písmu v soutisku s čenotiskerm a hmatovými obrázky)

Matematická skříňka II

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(soubor pomůcek a modelů k výuce matematiky na II.  stupni ZŠ a na SŠ)

Matematická encyklopedie II

ORBIS TACTUS 2017
autoři: Novotná, Formánková
(encyklopedie vzorců, přepisu do Braillova písma a obrázků geometrie k výuce matematiky na II. a III. stupni ZŠ a SŠ) 

Dějepis 9

Dějepis – 9. ročník základní školy a 3. ročník osmiletého gymnázia

Novověk
SPN 2006
autoři: Kuklík, Kocian
(v Braillově písmu)

Dějiny moderní doby 1.díl

Albra 2007, ISBN 80-86490-89-0
autoři: Pečenka,  Augusta, Honzák,  Luňák
(v Braillově písmu)

Dějepisný atlas - moderní dějiny

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Hartlová
(atlas základních map moderní doby)

Dějepisná hmatová sbírka k dějinám moderní doby

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(předměty a modely k dějinám moderní doby)

Dějepisná encyklopedie k dějinám moderní doby

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(hmatová obrázková encyklopedie k dějinám moderní doby)

 

Fyzika 9

Fyzika pro 9. ročník základní školy

Prometheus 2000, 2006, ISBN 80-7196-193-0
autoři: Kolářová, Bohuněk, Štoll, Svoboda, Wolf
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Fyzika pro 9. ročník základní školy

Prometheus 2000
autoři: Kolářová, Bohuněk, Štoll, Svoboda, Wolf
(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

Fyzikální hmatové sbírky

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika)
ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková, Formánek
(soubory předmětů a modelů k výuce fyziky)

Fyzikální hmatové encyklopedie

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika, astronomie)
ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková, Formánek
(hmatové encyklopedie s obrázky k výuce fyziky)

Přírodopis

Model lidského těla

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(zapůjčení modelu lidského těla s vnitřními orgány, modelu mozku, oka a ucha)

Encyklopedie lidského těla 1-3

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(třídílná hmatová obrazová encyklopedie k biologii člověka)

Geologická sbírka 

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(sbírka hornin a nerostů)

Chemie

Stavebnice k výuce chemie - modely

(rozebratelné modely chemických sloučenin aj.)

Encyklopedie - anorganická chemie

ORBIS TACTUS
autor: Novotná
(malá encyklopedie přepisu chemie do Braillova písma; a základní tabulky anorganické chemie - v soutisku Braillova písma a černotisku)

Periodická soustava prvků

ORBIS TACTUS
autor: Novotná
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Občanská výchova

Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ

Fraus 2006, ISBN 80-7238-528-3
autoři: Janošková,  Ondráčková, Čábalová,  Marková,  Šebková
(v soutisku Braillova písma a černotisku)