Úvodní stránka » 9. ročník ZŠ

9. ROČNÍK ZŠ 

Český jazyk 9

Český jazyk pro 9. ročník základní školy

SPN 2004

autoři: Styblík a kol.

(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

  

Český jazyk 9 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2006

autoři: Krausová, Pašková, Vaňková

(v Braillově písmu s černotiskovým podtiskem a hmatovými obrázky)

 

Český jazyk 9 - pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2005

autoři: Krausová, Pašková

(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

Český jazyk 9 - pracovní sešit pro základní školy

SPN 2009

autoři: Hošnová, Bozděchová

(listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

Čítanka 9

Čítanka 9 pro základní školy a víceletá gymnázia

Fraus 2006

autoři: Lederbuchová, Stehlíková

(v Braillově písmu )

 

Čítanka 9 

Prodos 2001

autoři: Dorovská, Řeřichová

(v Braillově písmu )

 

Matematika 9

Matematika 9, 1. – 2. díl

Prometheus 1999

autoři: Šarounová, Bušek, Růžičková, Vaterová

 (cvičení v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Matematika 9, 1. – 2. díl

Prometheus 1999
autoři: Šarounová, Bušek, Růžičková, Vaterová
(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

Matematika 9

Fortuna 2013
autoři: Coufalová, Pěchoučková, Hejl, Lávička
(učebnice v Braillově písmu v soutisku s čenotiskerm a hmatovými obrázky)

 

Matematická skříňka II

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(soubor pomůcek a modelů k výuce matematiky na II.  stupni ZŠ a na SŠ)

Matematická encyklopedie II

ORBIS TACTUS 2017

autoři: Novotná, Formánková

(encyklopedie vzorců, přepisu do Braillova písma a obrázků geometrie k výuce matematiky na II. a III. stupni ZŠ a SŠ) 

Dějepis 9

Dějepis – 9. ročník základní školy a 3. ročník osmiletého gymnázia

Novověk

SPN 2006

autoři: Kuklík, Kocian

(v Braillově písmu)

 

 

Fyzika 9

Fyzika pro 9. ročník základní školy

Prometheus 2000

autoři: Kolářová, Bohuněk

 (v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Fyzika pro 9. ročník základní školy

Prometheus 2000

autoři: Kolářová, Bohuněk

(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

  

Fyzikální hmatové sbírky

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(soubory předmětů a modelů k výuce fyziky)

Fyzikální hmatové encyklopedie

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika, astronomie)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(hmatové encyklopedie s obrázky k výuce fyziky)

 Přírodopis

Model lidského těla

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(zapůjčení modelu lidského těla s vnitřními orgány, modelu mozku, oka a ucha)

 

Encyklopedie lidského těla 1-3

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(třídílná hmatová obrazová encyklopedie k biologii člověka)

Geologická sbírka 

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(sbírka hornin a nerostů)

Chemie

Stavebnice k výuce chemie - modely

(rozebratelné modely chemických sloučenin aj.)

Encyklopedie - anorganická chemie

ORBIS TACTUS

autor: Novotná

(malá encyklopedie přepisu chemie do Braillova písma; a základní tabulky anorganické chemie - v soutisku Braillova písma a černotisku)

Periodická soustava prvků

ORBIS TACTUS

autor: Novotná

 (v soutisku Braillova písma a černotisku)