Úvodní stránka » Didaktické pomůcky dějepis a vlastivěda

 

Malý atlas nejstarších českých dějin

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Hartlová
(atlas základních map českých dějin)

Dějepisná hmatová sbírka k nejstarším českým dějinám 

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(předměty a modely  k nejstarším českým dějinám)

Dějepisná encyklopedie k nejstarším českým dějinám 

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(hmatová obrázková encyklopedie k nejstarším českým dějinám)

Malý atlas novějších českých dějin

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Hartlová
(atlas základních map českých dějin)

Dějepisná hmatová sbírka k novějším českým dějinám 

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(předměty a modely  k nejstarším českým dějinám)

Dějepisná encyklopedie k novějším českým dějinám 

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(hmatová obrázková encyklopedie k nejstarším českým dějinám)

Dějepisný atlas - pravěk a starověk

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Hartlová
(atlas základních map pravěkých a starověkých dějin)

Dějepisná hmatová sbírka k dějinám pravěku a starověku

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(předměty a modely k dějinám pravěku a starověku)

Dějepisná encyklopedie dějin pravěku a starověku

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(hmatová obrázková encyklopedie k dějinám pravěku a starověku)

Dějepisný atlas - středověk

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Hartlová
(atlas základních map středověkých dějin)

Dějepisná hmatová sbírka k dějinám středověku

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(předměty a modely k dějinám středověku)

 

Dějepisná encyklopedie k dějinám středověku

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(hmatová obrázková encyklopedie k dějinám středověku)

Dějepisný atlas - novověk

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Hartlová
(atlas základních map novověkých dějin)

Dějepisná hmatová sbírka k dějinám novověku

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(předměty a modely k dějinám novověku)

Dějepisná encyklopedie k dějinám novověku

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(hmatová obrázková encyklopedie k dějinám novověku)

Dějepisný atlas - moderní dějiny

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Hartlová
(atlas základních map moderní doby)

Dějepisná hmatová sbírka k dějinám moderní doby

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(předměty a modely k dějinám moderní doby)

Dějepisná encyklopedie k dějinám moderní doby

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(hmatová obrázková encyklopedie k dějinám moderní doby)