Úvodní stránka » Didaktické pomůcky fyzika a chemie

 

Základní fyzikální hmatová sbírka

ORBIS TACTUS 

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(hmatová encyklopedie s obrázky, předměty a modely k výuce fyziky)

 

Fyzikální hmatová sbírka - mechanika

ORBIS TACTUS 

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(hmatová encyklopedie s obrázky, předměty a modely k výuce fyziky)

 

Fyzikální hmatová sbírka - kapaliny a plyny

ORBIS TACTUS 

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(hmatová encyklopedie s obrázky, předměty a modely k výuce fyziky)

 

Fyzikální hmatová sbírka - akustika

ORBIS TACTUS 

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(hmatová encyklopedie s obrázky, předměty a modely k výuce fyziky)

 

Fyzikální hmatová sbírka - elektrické jevy

ORBIS TACTUS 

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(hmatová encyklopedie s obrázky, předměty a modely k výuce fyziky)

 

Fyzikální hmatová sbírka - teplo

ORBIS TACTUS 

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(hmatová encyklopedie s obrázky, předměty a modely k výuce fyziky)

 

Fyzikální hmatová sbírka - optika

ORBIS TACTUS 

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(hmatová encyklopedie s obrázky, předměty a modely k výuce fyziky)

 

Hvězdná obloha 1 - Sluneční soustava

ORBIS TACTUS 

autoři: Novotná, Hartlová

(malá encyklopedie Sluneční soustavy v Braillově písmu v soutisku s černotiskem)

 

Hvězdná obloha 2 - Souhvězdí

ORBIS TACTUS

autoři: Novotná, Hartlová

(malá encyklopedie Sluneční soustavy v Braillově písmu v soutisku s černotiskem)


Stavebnice k výuce chemie - modely

(rozebratelné modely chemických sloučenin aj.)

Encyklopedie - anorganická chemie

ORBIS TACTUS

autor: Novotná

(malá encyklopedie přepisu chemie do Braillova písma; a základní tabulky anorganické chemie - v soutisku Braillova písma a černotisku)

Periodická soustava prvků

ORBIS TACTUS

autor: Novotná

 (v soutisku Braillova písma a černotisku)