Úvodní stránka » Didaktické pomůcky biologie a přírodověda

 

 

Přírodovědná skříňka 4 

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová příloha k učebnici s modely rostlin a přírodnin pro 4. ročník ZŠ)

  

Přírodovědná encyklopedie 4 

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrazová encyklopedie pro 4. ročník ZŠ)

 

Přírodovědná skříňka 5 

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(modely Sluneční soustavy, lidského těla a jednoduchých strojů a zvuky exotických zvířat)

 

Biologická encyklopedie I - základní (buňka, jednobuněčné organismy)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii buňky a jednobuněčných organismů)

 

Přírodovědná hmatová sbírka - houby

ORBIS TACTUS 2016

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii hub)

Přírodovědná encyklopedie - houby

ORBIS TACTUS 2016

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrazová encyklopedie k biologii hub)

Botanická sbírka

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii rostlin)

 

Botanická encyklopedie 1-3

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová encyklopedie s obrázky k biologii rostlin: stavba, život a systém rostlin)

  

Zoologická sbírka I (bezobratlí)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii bezobratlých)

 

Zoologická encyklopedie I (bezobratlí)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrazová encyklopedie k biologii bezobratlých)

Zoologická sbírka II (obratlovci kromě savců)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii obratlovců, kromě savců)

 

Zoologická encyklopedie III (savci)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrazová encyklopedie k biologii savců)

Zoologická encyklopedie II (obratlovci kromě savců)

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(hmatová obrazová encyklopedie k biologii obratlovců, kromě savců)

Zoologická sbírka III (savci)

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(předměty a modely k biologii savců)

Zoologická encyklopedie III (savci)

ORBIS TACTUS 2013
autoři: Novotná, Formánková
(hmatová obrazová encyklopedie k biologii savců)

 

Model lidského těla

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(zapůjčení modelu lidského těla s vnitřními orgány, modelu mozku, oka a ucha)

 

Encyklopedie lidského těla 1-3

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(třídílná hmatová obrazová encyklopedie k biologii člověka)

Geologická sbírka 

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(sbírka hornin a nerostů)

Hvězdná obloha

ORBIS TACTUS 2015

autoři: Novotná, Formánková, Hartlová

(hmatová encyklopedie Sluneční soustavy a souhvězdí v Braillově písmu v soutisku s černotiskem)