Úvodní stránka » I. ročník SŠ

 

Český jazyk I

Český jazyk 1

Fraus 2009                        

autor: Martínková

(v elektronické podobě pro práci na počítači)

Dějiny literatury od starověku do počátku 19.století

Praha: OK – Soft                           

autoři: Prokop,V., a kol.

(v Braillově písmu)

 

Čítanka k dějinám literatury od starověku do počátku 19.století

OK – Soft

autoři: Prokop,V., a kol.

(v Braillově písmu)

 

Čítanka 1 (výběr)

Fraus 2009

autor: Martínková

(v Braillově písmu)

 

Přehled dějin literatury pro střední školy 1

SPN 2009

autor: Soukal

(v elektronické podobě pro práci na počítači)

Matematika I

 Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky

Prometheus 1992

autoři: Bušek, Calda

(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

 

Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky (teorie)

Prometheus 2008

autoři: Bušek, Calda

(v soutisku Braillova písma a černotisku, s hmatovými obrázky)

Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky (cvičení)

Prometheus 2008

autoři: Bušek, Calda

 (listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s hmatovými obrázky)

Matematická skříňka II

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(soubor pomůcek a modelů k výuce matematiky na II.  stupni ZŠ a na SŠ)

Matematická encyklopedie II

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(encyklopedie hmatových obrázků k výuce matematiky na II.  stupni ZŠ a na SŠ)

 

Fyzika  I

 

Fyzika pro gymnázia – Mechanika

Prometheus 2000

autoři: Bednařík, Široká

(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

  

Fyzika I pro střední školy

Prometheus 1993

autoři: Lepil, Bednařík, Hýblová

(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

 

Fyzikální hmatové sbírky

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(soubory předmětů a modelů k výuce fyziky)

Fyzikální hmatové encyklopedie

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika, astronomie)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(hmatové encyklopedie s obrázky k výuce fyziky)

Dějepis I

Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy. Pravěk a starověk

SPN 2008, ISBN 978-80-247-3877-2
autoři: Popelka, Válková
(v Braillově písmu)

 

Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy. Pravěk a starověk

SPN 2008, ISBN 978-80-247-3877-2
autoři: Popelka, Válková
(v digitální podobě do počítače)

  

Malý atlas dějin pravěku a starověku

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Hartlová

(atlas základních map pravěkých a starověkých dějin)

 

Dějepisná hmatová sbírka k dějinám pravěku a starověku

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k dějinám pravěku a starověku)

 

Dějepisná encyklopedie dějin pravěku a starověku

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrázková encyklopedie k dějinám pravěku a starověku)

Biologie I

Biologie rostlin pro 1. ročník gymnázií

Fortuna 1993

autoři: Jakrlová, L. a M. Kinclovi

(v Braillově písmu)

   

Biologie rostlin pro 1. ročník gymnázií

 Fortuna 1993

 autoři: Jakrlová, L. a M. Kinclovi

 (digitální podobě do počítače)

 

Biologická encyklopedie I - základní (buňka, jednobuněčné organismy)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii buňky a jednobuněčných organismů)

 

Přírodovědná hmatová sbírka - houby

ORBIS TACTUS 2016

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii hub)

Přírodovědná encyklopedie - houby

ORBIS TACTUS 2016

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrazová encyklopedie k biologii hub)

Botanická sbírka

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii rostlin)

 

Botanická encyklopedie 1-3

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová encyklopedie s obrázky k biologii rostlin: stavba, život a systém rostlin)

Chemie

Stavebnice k výuce chemie - modely

(rozebratelné modely chemických sloučenin aj.)

Encyklopedie - anorganická chemie

ORBIS TACTUS

autor: Novotná

(malá encyklopedie přepisu chemie do Braillova písma; a základní tabulky anorganické chemie - v soutisku Braillova písma a černotisku)

Periodická soustava prvků

ORBIS TACTUS

autor: Novotná

 (v soutisku Braillova písma a černotisku)