Úvodní stránka » II. ročník SŠ

 

Český jazyk a literatura

 

Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)

O.K.Soft 2008

autor: Prokop

(v Braillově písmu)

 

Čítanka k Literatuře 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)

O.K.Soft 2008

autor: Prokop

(v Braillově písmu)

Čítanka II k Literatuře v kostce (19. st.) 

Fragment 2007, ISBN 978-80-253-0187-6

autor: Sochrová

(elektronicky)

 

Matematika

Matematická skříňka II

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(soubor pomůcek a modelů k výuce matematiky na II.  stupni ZŠ a na SŠ)

Matematická encyklopedie II

ORBIS TACTUS 2017

autoři: Novotná, Formánková

(encyklopedie vzorců, přepisu do Braillova písma a obrázků geometrie k výuce matematiky na II. a III. stupni ZŠ a SŠ)

   

Dějepis

 Dějepis 2, Středověk a raný novověk, pro gymnázia a střední školy

SPN 2009

autoři: Čornej, Čornejová, Parkan

 (v digitální podobě)

Malý atlas středověkých dějin

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Hartlová

(atlas základních map středověkých dějin)

 

Dějepisná hmatová sbírka k dějinám středověku

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k dějinám středověku)

 

Dějepisná enćyklopedie k dějinám středověku

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrázková encyklopedie k dějinám středověku)

 

Fyzika

 

Fyzika pro střední školy II

Prometheus 2009

autoři: Lepil, Bednařík, Hýblová

(cvičení pro použití v počítači)

 

Fyzikální hmatové sbírky

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(soubory předmětů a modelů k výuce fyziky)

Fyzikální hmatové encyklopedie

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika, astronomie)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(hmatové encyklopedie s obrázky k výuce fyziky)

  

Biologie

 

Botanická sbírka

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii rostlin)

 

Botanická encyklopedie 1-3

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová encyklopedie s obrázky k biologii rostlin: stavba, život a systém rostlin)

Zoologická sbírka I (bezobratlí)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii bezobratlých)

 

Zoologická encyklopedie I (bezobratlí)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrazová encyklopedie k biologii bezobratlých)

Zoologická sbírka II (obratlovci kromě savců)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii obratlovců, kromě savců)

 

Zoologická encyklopedie II (obratlovci kromě savců)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrazová encyklopedie k biologii obratlovců, kromě savců)

Zoologická sbírka III (savci)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii savců)

 

Zoologická encyklopedie III (savci)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrazová encyklopedie k biologii savců)

Chemie

Stavebnice k výuce chemie - modely

(rozebratelné modely chemických sloučenin aj.)

Encyklopedie - anorganická chemie

ORBIS TACTUS

autor: Novotná

(malá encyklopedie přepisu chemie do Braillova písma; a základní tabulky anorganické chemie - v soutisku Braillova písma a černotisku)

Periodická soustava prvků

ORBIS TACTUS

autor: Novotná

 (v soutisku Braillova písma a černotisku)