Úvodní stránka » III. ročník SŠ

 

 

Český jazyk a literatura

Přehled světové literatury 20. století

O.K.-Soft 2005
autor: Prokop
(v Braillově písmu)

Přehled české literatury 20. století

O.K.-Soft 2005
autor: Prokop
(v Braillově písmu)

Čítanka k přehledu světové literatury 20. století 

O.K.-Soft 2005 
autor: Prokop 
(v Braillově písmu) 

Čítanka k přehledu světové literatury 20. století 

O.K.-Soft 2005 
autor: Prokop 
(v Braillově písmu) 

Čítanka III k Literatuře v kostce

Fragment 2007, ISBN: 80-253-0188-5
autor: Sochrová
(v elektronické podobě)

 

Matematika

 

Matematická skříňka II

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(soubor pomůcek a modelů k výuce matematiky na II.  stupni ZŠ a na SŠ)

Matematická encyklopedie II

ORBIS TACTUS 2017

autoři: Novotná, Formánková

(encyklopedie vzorců, přepisu do Braillova písma a obrázků geometrie k výuce matematiky na II. a III. stupni ZŠ a SŠ)

 

Fyzika

 

Fyzikální hmatové sbírky

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(soubory předmětů a modelů k výuce fyziky)

Fyzikální hmatové encyklopedie

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika, astronomie)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(hmatové encyklopedie s obrázky k výuce fyziky)

 

Dějepis

 

Dějepis 3 Novověk

SPN 2001

autor: Čornej

(v digitální podobě do počítače)

Malý atlas novověkých dějin

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Hartlová

(atlas základních map novověkých dějin)

 

Dějepisná hmatová sbírka k dějinám novověku

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k dějinám novověku)

 

Dějepisná encyklopedie k dějinám novověku

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrázková encyklopedie k dějinám novověku)

  

 

Biologie 

Zoologická sbírka I (bezobratlí)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii bezobratlých)

 

Zoologická encyklopedie I (bezobratlí)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrazová encyklopedie k biologii bezobratlých)

Zoologická sbírka II (obratlovci kromě savců)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii obratlovců, kromě savců)

 

Zoologická encyklopedie II (obratlovci kromě savců)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrazová encyklopedie k biologii obratlovců, kromě savců)

Zoologická sbírka III (savci)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(předměty a modely k biologii savců)

 

Zoologická encyklopedie III (savci)

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(hmatová obrazová encyklopedie k biologii savců)

  

Model lidského těla

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(zapůjčení modelu lidského těla s vnitřními orgány, modelu mozku, oka a ucha)

 

Encyklopedie lidského těla 1-3

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(třídílná hmatová obrazová encyklopedie k biologii člověka)

Chemie

Stavebnice k výuce chemie - modely

(rozebratelné modely chemických sloučenin aj.)

Encyklopedie - anorganická chemie

ORBIS TACTUS

autor: Novotná

(malá encyklopedie přepisu chemie do Braillova písma; a základní tabulky anorganické chemie - v soutisku Braillova písma a černotisku)

Periodická soustava prvků

ORBIS TACTUS

autor: Novotná

 (v soutisku Braillova písma a černotisku)