Úvodní stránka » ZŠ bez určení ročníku

Učebnice pro ZŠ bez určení ročníku 

Český jazyk

Vyjmenovaná slova hravě 

autoři:Sedláčková

Škola hrou

 (sešitek v soutisku Braillova písma a černotisku, k němu soubor hmatových obrázků na jednotlivá vyjmenovaná slova)

Přírodopis

Biologie člověka

ORBIS TACTUS 2009

autoři: Formánková, Novotná

 (pouze hmatové obrázky s popisem)

 

Botanika - učebnice pro ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií

Natura 1997

autoři: Maleninský, Škoda

(v Braillově písmu s hmatovými obrázky)

 

Hvězdná obloha

ORBIS TACTUS 2015

autoři: Novotná, Formánková, Hartlová

(hmatová encyklopedie Sluneční soustavy a souhvězdí v Braillově písmu v soutisku s černotiskem)

Matematika

Počty pro střední stupeň pomocné školy

Septima 2000

autoři: Blažková, Gundzová

(v Braillově písmu v soutisku s černotiskem, s hmatovými obrázky)

Matematika II pro základní školy speciální, sešit 1

Septima 2012

autoři: Blažková, Gundzová

(pracovní listy pro práci na Pichtově psacím stroji, s hmatovými obrázky)

Matematika II pro základní školy speciální, sešit 2

Septima 2012

autoři: Blažková, Gundzová

(pracovní listy pro práci na Pichtově psacím stroji, s hmatovými obrázky)

Matematika II pro základní školy speciální, sešit 3

Septima 2012

autoři: Blažková, Gundzová

(pracovní listy pro práci na Pichtově psacím stroji, s hmatovými obrázky)

Geometrická stavebnice

(stavebnice pro výuku geometrie (komponenty je možné zapichovat do měkké podložky, a tak vytvářet geometrické obrazce podle zadání úlohy)

Prvouka

Atlas dopravních značek

ORBIS TACTUS 2015

autoři: Novotná, Formánková

(hmatový atlas dopravních značek)

Chemie

Periodická soustava prvků – tabulka

ORBIS TACTUS 2008

autor: Novotná

Stavebnice k výuce chemie - modely

(jen zapůjčení)

 

Fyzika

Fyzika 1 pro základní školu

SPN 2007

autoři: Tesař, Jáchim

(v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Fyzika 2 pro základní školu

SPN 2008

autoři: Tesař, Jáchim

(v Braillově písmu s černotiskovým podtiskem)

 

Fyzika 3 pro základní školu

SPN 2008

autoři: Tesař, Jáchim

(v Braillově písmu s černotiskovým podtiskem)

Fyzika 4 pro základní školu

SPN 2009

autoři: Tesař, Jáchim

(v Braillově písmu s černotiskovým podtiskem)

 

Fyzika 5 pro základní školu

SPN 2009

autoři: Tesař, Jáchim

(v Braillově písmu s černotiskovým podtiskem)

Fyzikální hmatová sbírka

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika, astronomie)

   

Zeměpis

Současný svět - učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia pro 8. nebo 9. ročník

Základy společenského, hospodářského a politického zeměpisu

Nakladatelství České geografické společnosti 2004

autoři: Herink, Valenta

(v Braillově písmu s hmatovými mapami)

 

Zeměpis světa 3 - pro základní školy a víceletá gymnázia – Evropa

Nakladatelství České geografické společnosti 2005

autoři: Jeřábek, Vilímek

(v Braillově písmu s hmatovými mapami a přílohou sešitů jednotlivých států Evropy se státními vlajkami)

 


 

 

Zeměpis naší vlasti pro 8. nebo 9. ročník

Nakladatelství České geografické společnosti 2005

autoři: Kastner, Holeček, Krajíček

(v Braillově písmu s hmatovými mapami)