Úvodní stránka » ZŠ bez určení ročníku

Učebnice pro ZŠ bez určení ročníku 

Český jazyk

Vyjmenovaná slova hravě 

autoři:Sedláčková
Škola hrou
(sešitek v soutisku Braillova písma a černotisku, k němu soubor hmatových obrázků na jednotlivá vyjmenovaná slova)


Přírodopis

Botanika 1 - učebnice pro ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií

ČGS, Natura 1997, ISBN 80-86034-12-7
autoři: Maleninský, Škoda
(v Braillově písmu v soutisku s černotiskem)

Botanika 2 - učebnice pro ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií

ČGS, Natura 1998, ISBN 80-86034-28-3
autoři: Švecová, Toběrná
(v Braillově písmu v soutisku s černotiskem)

Zoologie 1 - učebnice pro ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií

ČGS, Natura 1997, ISBN 80-86034-14-3
autoři: Maleninský, Smrž
(v Braillově písmu v soutisku s černotiskem)

Zoologie 2 - učebnice pro ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií

ČGS, Natura 1999, ISBN 80-86034-33-X
autoři: Maleninský
(v Braillově písmu v soutisku s černotiskem)

Hvězdná obloha

ORBIS TACTUS 2015
autoři: Novotná, Formánková, Hartlová
(hmatová encyklopedie Sluneční soustavy a souhvězdí v Braillově písmu v soutisku s černotiskem)

Matematika

Počty pro střední stupeň pomocné školy

Septima 2000
autoři: Blažková, Gundzová
(v Braillově písmu v soutisku s černotiskem, s hmatovými obrázky)

Matematika II pro základní školy speciální, sešit 1

Septima 2012
autoři: Blažková, Gundzová
(pracovní listy pro práci na Pichtově psacím stroji, s hmatovými obrázky)

Matematika II pro základní školy speciální, sešit 2

Septima 2012
autoři: Blažková, Gundzová
(pracovní listy pro práci na Pichtově psacím stroji, s hmatovými obrázky)

Matematika II pro základní školy speciální, sešit 3

Septima 2012
autoři: Blažková, Gundzová
(pracovní listy pro práci na Pichtově psacím stroji, s hmatovými obrázky)

Geometrická stavebnice

(stavebnice pro výuku geometrie (komponenty je možné zapichovat do měkké podložky, a tak vytvářet geometrické obrazce podle zadání úlohy)

Prvouka

Atlas dopravních značek

ORBIS TACTUS 2015
autoři: Novotná, Formánková
(hmatový atlas dopravních značek)

Chemie

Periodická soustava prvků – tabulka

ORBIS TACTUS 2008
autor: Novotná

Stavebnice k výuce chemie - modely

(jen zapůjčení)

 

Fyzika

Fyzika 1 pro základní školu

SPN 2007
autoři: Tesař, Jáchim
(v soutisku Braillova písma a černotisku)

Fyzika 2 pro základní školu

SPN 2008
autoři: Tesař, Jáchim
(v Braillově písmu s černotiskovým podtiskem)

Fyzika 3 pro základní školu

SPN 2008
autoři: Tesař, Jáchim
(v Braillově písmu s černotiskovým podtiskem)

Fyzika 4 pro základní školu

SPN 2009
autoři: Tesař, Jáchim
(v Braillově písmu s černotiskovým podtiskem)

Fyzika 5 pro základní školu

SPN 2009
autoři: Tesař, Jáchim
(v Braillově písmu s černotiskovým podtiskem)

Fyzikální hmatová sbírka

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika, astronomie)

Zeměpis

Současný svět - učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia pro 8. nebo 9. ročník
Základy společenského, hospodářského a politického zeměpisu

Nakladatelství České geografické společnosti 2004
autoři: Herink, Valenta
(v Braillově písmu s hmatovými mapami)

Zeměpis světa 1 - pro základní školy a víceletá gymnázia

Nakladatelství České geografické společnosti 1998, ISBN 80-901942-8-1
autoři: Janský, autor, Tlach
(v Braillově písmu v soutisku s černotiskem)

Zeměpis světa 2 - pro základní školy a víceletá gymnázia

Nakladatelství České geografické společnosti 2001, ISBN 80-86034-46-1
autoři: Holeček, Janský
(v Braillově písmu v soutisku s černotiskem)

Zeměpis světa 3 - pro základní školy a víceletá gymnázia

Nakladatelství České geografické společnosti 1998, 2000, 2008, ISBN 80-86034-07-0
autoři: Jeřábek, Vilímek
(v Braillově písmu)

Zeměpis naší vlasti pro 8. nebo 9. ročník

Nakladatelství České geografické společnosti 2005
autoři: Kastner, Holeček, Krajíček
(v Braillově písmu v soutisku s černotiskem)