Úvodní stránka » Orbis Tactus

ORBIS TACTUS
učebnice a učební pomůcky

pro děti se zrakovým postižením

Tvoříme učebnice a učební pomůcky pro děti a studenty s těžkým zrakovým postižením, které studují v integraci s vidícími spolužáky na běžných školách. Jde vždy o individuální přepis konkrétní učebnice, kterou používají ostatní děti ve třídě, do Braillova bodového písma. Text učebnic je často mírně upraven pro potřeby nevidomého člověka. Pro názornost i přitažlivost jsou doplněny mnohými hmatovými obrázky. Knihy jsou opatřeny také soutiskem v černotisku, aby se v nich mohly rychle zorientovat vidící osoby, které s dítětem pracují. Zároveň vyrábíme další pomůcky a doplňky pro potřeby vyučování. Vše je upraveno podle potřeb a požadavků konkrétního dítěte tak, aby se vyučování co nejvíce přiblížilo vyučování ostatních dětí.