Úvodní stránka » Speciální školy

Počty pro střední stupeň pomocné školy

Septima 1998

autoři: Dyršmídová, Švarcová

(v Braillově písmu se soutiskem v černotisku a s hmatovými obrázky)

Matematika II, pracovní sešit 1

Septima 2012

autoři: Blažková, Gundzová

(pracovní listy pro práci na Pichtově psacím stroji v Braillově písmu se soutiskem v černotisku a s hmatovými obrázky)

Matematika II, pracovní sešit 2

Septima 2012

autoři: Blažková, Gundzová

(pracovní listy pro práci na Pichtově psacím stroji v Braillově písmu se soutiskem v černotisku a s hmatovými obrázky)

Matematika II, pracovní sešit 3

Septima 2012

autoři: Blažková, Gundzová

(pracovní listy pro práci na Pichtově psacím stroji v Braillově písmu se soutiskem v černotisku a s hmatovými obrázky)