Úvodní stránka » SŠ bez určení ročníku

Český jazyk

 

Dějiny literatury od starověku do počátku 19.století

Praha: OK – Soft                           

autoři: Prokop,V., a kol.

(v Braillově písmu)

 

Čítanka k dějinám literatury od starověku do počátku 19.století

OK – Soft

autoři: Prokop,V., a kol.

(v Braillově písmu)

 

Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)

O.K.Soft 2008

autor: Prokop

(v Braillově písmu)

 

Čítanka k Literatuře 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)

O.K.Soft 2008

autor: Prokop

(v Braillově písmu)

 

Přehled světové literatury 20. století

O.K.-Soft 2010

autor: Prokop

(v Braillově písmu)

 

Přehled české literatury 20. století

O.K.-Soft 2011

autor: Prokop

(v Braillově písmu)

 

Čítanka k přehledu světové literatury 20. století 

O.K.-Soft 2006 

autor: Prokop 

(v Braillově písmu) 

 

Čítanka k přehledu české literatury 20. století 

O.K.-Soft 2008

autor: Prokop

(v Braillově písmu)

 

Obsahy a rozbory děl

Vyuka.cz 2006

autoři: Slanař, Kostková, Kanda, Krausová, Foldyna

(v elektronické podobě)

 

Literatura v kostce

Vyuka.cz 2006

autoři: Slanař, Kostková, Kanda, Krausová, Foldyna

(v elektronické podobě)

 

Matematika 

 

Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky

Prometheus 1992

autoři: Bušek, Calda

(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

 

Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky (teorie)

Prometheus 2008

autoři: Bušek, Calda

(v Braillově písmu se soutiskem s hmatovými obrázky)

Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky (teorie)

Prometheus 2008

autoři: Bušek, Calda

(pracovní listy pro práci na Pichtově psacím stroji v Braillově písmu se soutiskem s hmatovými obrázky)

3.160,- (1.580,-) Kč

 

Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice

Prometheus 2010

autoři: Charvát, Zhouf, Boček

(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

 

Matematika pro gymnázia – Funkce

Prometheus 2006

autor: Odvárko

(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

 

Sbírka úloh pro střední školy – Výrazy, rovnice, nerovnice a její soustavy

autor: Janeček,F.

Prometheus 1995

(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

 

Fyzika

Fyzika pro gymnázia – Mechanika

Prometheus 2000

autoři: Bednařík, Široká

(hmatová obrazová příloha)

 

Fyzika pro gymnázia – Mechanika

Prometheus 2000

autoři: Bednařík, Široká

(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

  

Fyzikální hmatové sbírky

(druhy: základní, mechanika, kapaliny a plyny, optika, elektrické a elektromagnetické jevy, teplo, akustika, astronomie)

ORBIS TACTUS 

autoři: Novotná, Formánková, Formánek

(hmatová encyklopedie s obrázky, předměty a modely k výuce fyziky)

Hvězdná obloha

ORBIS TACTUS 2015

autoři: Novotná, Formánková, Hartlová

(hmatová encyklopedie Sluneční soustavy a souhvězdí v Braillově písmu v soutisku s černotiskem)

Biologie 

Odmaturuj z biologie

Praha : DIDAKTIS 2003

autoři: Benešová, Knotová, Sáčková, Satrapová

(v Braillově písmu)

 

Biologie pro gymnázia

Nakladatelství Olomouc 2014

autoři: Jelínek, Zicháček

(v elektronické podobě)

Zeměpis 

 

Příroda a lidé země, učebnice zeměpisu pro střední školy

Nakladatelství České geografické společnosti 2006

autoři: Bičík, Janský

(v elektronické podobě)

Hvězdná obloha

ORBIS TACTUS 2015

autoři: Novotná, Formánková, Hartlová

(hmatová encyklopedie Sluneční soustavy a souhvězdí v Braillově písmu v soutisku s černotiskem)

 

 

Chemie

Periodická soustava prvků – tabulka

ORBIS TACTUS 2008

autor: Novotná

Stavebnice k výuce chemie - modely

 (jen zapůjčení)