Úvodní stránka » SŠ bez určení ročníku

Český jazyk

Dějiny literatury od starověku do počátku 19.století

Praha: OK – Soft 2008
autoři: Prokop,V., a kol.
(v Braillově písmu)

Čítanka k dějinám literatury od starověku do počátku 19.století

Praha: OK – Soft 2008
autoři: Prokop,V., a kol.
(v Braillově písmu)

 

Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)

OPraha: OK – Soft 2008
autoři: Prokop,V., a kol.
(v Braillově písmu)

Čítanka k Literatuře 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)

Praha: OK – Soft 2008
autoři: Prokop,V., a kol.
(v Braillově písmu)

 

Přehled světové literatury 20. století

Praha: OK – Soft 2010
autoři: Prokop,V., a kol.
(v Braillově písmu)

Čítanka k přehledu světové literatury 20. století 

O.K.-Soft 2006 
autor: Prokop 
(v Braillově písmu) 

Přehled české literatury 20. století

Praha: OK – Soft 2011
autoři: Prokop,V., a kol.
(v Braillově písmu)

Čítanka k přehledu české literatury 20. století 

Praha: OK – Soft 2006
autoři: Prokop,V., a kol.
(v Braillově písmu)

Obsahy a rozbory děl

Vyuka.cz 2006
autoři: Slanař, Kostková, Kanda, Krausová, Foldyna
(v elektronické podobě)

Literatura v kostce

Vyuka.cz 2006
autoři: Slanař, Kostková, Kanda, Krausová, Foldyna
(v elektronické podobě)

Čítanka k učebnici Literatura v kostce

Fragment 2019,  ISBN 978-80-253-0186-9
autoři: Kantorek, Sochrová
(v elektronické podobě)

Český jazyk v kostce

Fragment 2009, ISBN 978-80-253-0950-6
autor: Sochorová
(v Braillově písmu - teorie)
(v Braillově písmu - cvičení na pracovních listech pro práci na Pichtově psacím stroji)

Český jazyk v kostce

Fragment 2018
autor: Sochorová
(cvičení v elektronické podobě)

Komunikace v českém jazyce pro střední školy

Didaktis 2013, ISBN 978-80-7358-228-9
autor: Adámková
(v elektronické podobě)

                               

Matematika 

Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky

Prometheus 1992
autoři: Bušek, Calda
(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky (teorie)

Prometheus 2008
autoři: Bušek, Calda
(v Braillově písmu se soutiskem s hmatovými obrázky)

Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky (teorie)

Prometheus 2008
autoři: Bušek, Calda
(pracovní listy pro práci na Pichtově psacím stroji v Braillově písmu se soutiskem s hmatovými obrázky)

Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice

Prometheus 2010
autoři: Charvát, Zhouf, Boček
(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

Matematika pro gymnázia – Funkce

Prometheus 2006
autor: Odvárko
(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

 

Sbírka úloh pro střední školy – Výrazy, rovnice, nerovnice a její soustavy

autor: Janeček 
Prometheus 1995
(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

 

Fyzika

Fyzika pro gymnázia – Mechanika

Prometheus 2000
autoři: Bednařík, Široká
(cvičení z učebnice pro použití v počítači)

  

Biologie 

Odmaturuj z biologie

Praha : DIDAKTIS 2003, ISBN 978-80-86285-67-2
autoři: Benešová, Knotová, Sáčková, Satrapová
(v Braillově písmu)

Odmaturuj z biologie

Praha : DIDAKTIS 2003, ISBN 978-80-86285-67-2
autoři: Benešová, Knotová, Sáčková, Satrapová
(elektronicky - Word)

Biologie pro gymnázia

Nakladatelství Olomouc 2014
autoři: Jelínek, Zicháček
(v elektronické podobě)

Zeměpis 

 

Příroda a lidé země, učebnice zeměpisu pro střední školy

Nakladatelství České geografické společnosti 2006, ISBN 978-80-86034-92-8
autoři: Bičík, Janský
(v elektronické podobě)

Makroregiony světa 1 - regionální zeměpis pro gymnázia

Nakladatelství České geografické společnosti 2010, ISBN 978-80-8603-478-2
autoři: Bičík
(v elektronické podobě)

Makroregiony světa 2 - regionální zeměpis pro gymnázia

Nakladatelství České geografické společnosti 2010, ISBN 978-80-87476-02-4
autoři: Anděl, Bičík, Matějček
(v elektronické podobě)

Geografie 2 pro střední školy

SPN 2014, ISBN 978-80-7235-545-7
autoři: Matušková
(v elektronické podobě)

Přírodní prostředí Země

Nakladatelství České geografické společnosti 201, ISBN 978-80-86034-80-5
autoři: Červinka, Tampír
(v Braillově písmu v soputisku s černotiskem)

Zeměpis České republiky

Nakladatelství České geografické společnosti 2018, ISBN 978-80-86034-89-8
autor: Holeček
(v elektronické podobě)

 

Chemie

Periodická soustava prvků 

ORBIS TACTUS 2008
autor: Novotná