Úvodní stránka » 1. ročník ZŠ

1. ROČNÍK

 

 

Český jazyk 1 

Rodinka Leváčkova a Praváčkova, příprava na čtení v Braillově písmu

(pro předškoláky a prvňáčky)

ORBIS TACTUS 2019

autoři: Novotná, Formánková, Pišlová

(seznámení s knížkou, orientace na stránce, didaktika čtení, vše hravou formou jako pohádka s hmatovými obrázky)

Kamarádi písmenka, počátky čtení Braillova písma

("Živá abeceda")

ORBIS TACTUS 2008

autoři: Novotná, Formánková, Vondrášková

(s četnými hmatovými obrázky, na papíře v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Kamarádi písmenka, počátky čtení Braillova písma

("Živá abeceda")

ORBIS TACTUS 2008

autoři: Novotná, Formánková, Vondrášková

(s četnými hmatovými obrázky, na fóliích v soutisku Braillova písma a černotisku)

Slabikář

Alter 1999

autor: Jiří Žáček

(s četnými hmatovými obrázky, v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

 Slabikář pro 1. ročník ZŠ

 Nová škola - duhová řada 2010

autoři: Procházková, Doležalová

(s četnými hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

 Slabikář pro 1. ročník ZŠ

 Nová škola  2013

autoři: Mühlhauserová, Svobodová

(s četnými hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

 Čítanka pro prvňáčky

SPN 2006

autoři: Wagnerová

(s četnými hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku)

Malý čtenář

Alter 1994

autor: Žáček

(s četnými hmatovými obrázky v soutisku Braillova písma a černotisku, tisk obřádek)


 Písanka 1 - 4 pro 1. ročník ZŠ

Nová škola - duhová řada 2010

autor: Procházka

 (listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s četnými hmatovými obrázky)

 

Matematika 1 

Matematika pro 1. ročník, 1. - 2. díl

SPN 2008

autor: Čížková

 (listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s četnými hmatovými obrázky)

Matematika a její aplikace pro 1. ročník, 1. - 3. díl

Prodos modrá řada 2014

autoři: Mikulenková, Molnár

 (listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s četnými hmatovými obrázky)

Matematika 2. díl

Fraus 2009

autoři: Hejný, Jirotková, Slezáková-Kratochvílová

 (listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s četnými hmatovými obrázky)

 

Matematické hraní

základy psaní čísel a početních operací v Braillově písmu

ORBIS TACTUS 2010

autor: Novotná

 (listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

Počítáme zpaměti 1

pracovní sešit k procvičování sčítání a odčítání do 20 pro 1. ročník ZŠ

Alter 2006

autor: Volf

 (listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku)

Živé počítání

pracovní sešit pro 1. ročník ZŠ, 1. díl

Nová škola 2010

autor: Rosecká

 (listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s četnými hmatovými obrázky)

 

Moje první počítání

pracovní sešit pro 1. ročník

Nová škola 2011

autor: Rosecká

 (listy pro psaní a doplňování na Pichtově psacím stroji v soutisku Braillova písma a černotisku s četnými hmatovými obrázky)

  

Matematická skříňka 1

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(soubor pomůcek a modelů k výuce matematiky v 1. ročníku ZŠ)

Matematická encyklopedie 1

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

(malá encyklopedie geometrie a přepisu matematiky do Braillova písma pro 1. ročník ZŠ )

Prvouka 1 

 

Prvoučná skříňka 1

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

 (soubor předmětů a modelů k výuce prvouky v 1. ročníku ZŠ)

 

Prvoučná encyklopedie 1

ORBIS TACTUS 2013

autoři: Novotná, Formánková

 (obrazová příloha k výuce prvouky v 1. ročníku ZŠ)