Úvodní stránka » IV. ročník SŠ

Chemie

Stavebnice k výuce chemie - modely

(rozebratelné modely chemických sloučenin aj.)

Encyklopedie - anorganická chemie

ORBIS TACTUS

autor: Novotná

(malá encyklopedie přepisu chemie do Braillova písma; a základní tabulky anorganické chemie - v soutisku Braillova písma a černotisku)

Periodická soustava prvků

ORBIS TACTUS

autor: Novotná

 (v soutisku Braillova písma a černotisku)

 

Učebnice pro SŠ

 

Učebnice pro SŠ bez určení ročníku

Český jazyk

Matematika

Fyzika

Zeměpis

Biologie

 

I. ročník

Český jazyk I

Matematika I

Dějepis I

Fyzika I

Biologie I

 

II. ročník

Český jazyk a literatura II

Matematika II

Dějepis II

Fyzika II

Biologie II

 

III. ročník

Český jazyk a literatura III

Matematika III

Dějepis III

Fyzika III

Biologie III